ro

Cercetarea Stiințifică

Cercetare și dezvoltare, performanță  științifică

Cercetarea științifică fundamentală, teoretică și experimentală, contopită cu elemente ale inovării, reușește îmbinarea cunoștințelor avansate din diferite domenii (IT, malpraxis în sănătate, expertiza în sisteme integrate de management medical, etc.).

Cercetarea Stiințifică