ro

Serviciile Calitakropolis

Audituri interne/clinice

Calitakropolis oferă servicii de audit intern/clinic de pre-certificare/pre-acreditare (inclusiv misiuni suplimentare de audit clinic) în vederea pregătirii organizației de sănătate pentru auditul de certificare/acreditare ANMCS.

Consultanță în sisteme de management integrat

Standardele internaționale de management sunt de așa natură structurate încât, permit abordarea lor integrată, fiecare în parte bazându-se pe principii și structuri asemănătoare. Un sistem integrat de management permite luarea de decizii strategice și operaționale optime, luând în considerare toate aspectele esențiale ale funcționării eficiente.

Pregătirea acreditărilor ANMCS și ISQua

Din nevoia unităților sanitare de a gestiona procedurarea excesivă și a o limita cerințelor de acreditare ANMCS, sistemul software MediQapp optimizează pregătirea prin automatizări deosebite. MediQapp garantează cel mai bun rezultat, deoarece aplicația scutește spitalul de un posibil insucces la momentul verificărilor/ controalelor/ acreditării ANMCS.

Evaluare și analiză riscuri generale și clinice

Estimarea riscurilor impune actualizarea stilului de management, din unul corectiv în unul reactiv, în vederea identificării și atenuării acestor riscuri. Se facilitează astfel realizarea obiectivelor stabilite, asigurând condițiile de bază pentru un control intern managerial sănătos.

Proprietate intelectuală garantată

Dreptul de proprietate intelectuală garantează securitatea efortului intelectual depus de colectivul beneficiar. Printr-un drept de folosință primit în parteneriat de la Calitakropolis, protecția OSIM așează beneficiarii serviciilor noastre în rândul unor companii/ unități sanitare apreciate.

Procedurare digitalizată

Reglementarea medicală la standarde de top, realizată de la distanță, respectă cerințele legislative în vigoare și standardele de acreditare ANMCS. In funcție de complexitatea procesului descris, abordarea digitală reușește crearea de conținut original, reprezentativ pentru unitatea sanitară beneficiară.

Instruire on-line

Intruirea eficientă a întregului personal poate fi gestionată în on-line prin MediQapp. Principalul obiectiv este instruire focusată către cea mai bună înțelegere. Instrumentele de lucru sunt personalizate în funcție de profilul grupului țintă și/sau nivelul de pregătire a participanților.

Biblioteca virtuală MediQapp

In intranet-ul MediQapp procedurile personalizate pot fi identificate în cel mai scurt timp, de la demararea proiectării realizate de către grupul de lucru până la momentul utilizării produsului final în activitățile curente. Fiecare utilizator are la îndemană atât documentația și formularele, cât și rapoarte și analize periodice gestionate optimizat în cadrul structurii on-line.Doriți să ne contactați pentru Demo MediQapp? Gratis 7 zile!